Raadgeving in geologie

Géo-Topics stelt aan de winning industrieën voor  geologische beschrijvingen van de huidige exploitatie- evenals de reservezones, onderzoeken en evaluatie van nieuwe gebieden in het kader van uitbreidingen en nieuwe exploitatie.

 

De terreinen onderzoeken hebben betrekking tot klassieke methodes, maar ook meer gesofistikeerde technieken zoals geofysica