Ons laboratorium

Géo-topics beschikt over zijn eigen laboratorium. Daardoor is de onafhankelijkheid van de metingen verzekerd.


De activiteiten van het laboratorium zijn op regelmatige basis in het kader van de certificering van de producten van onze klanten gecontroleerd.


Het laboratorium beschikt over een heel reeks toestellen en apparaaturen voor de uitvoering van testen op granulaten en natuurstenen.

Toestellen

Géo-Topics beschikt over een uitgebreide uitrusting die op regelmatige basis is gecontroleerd en geijkt door geaccrediteerde instellingen :

 • Droogkasten van 150 en 720 liters
 • Thermostatisch bad
 • Kast voor vorst-dooi cyclussen
 • Weegschalen met uiterste precisie
 • Zeven (draad en platen) voor de korrelverdeling meten tussen 0.063 mm en 125 mm
 • Zeven voor de meting van de vorm
 • Menger voor methyleen blauw
 • Toestel voor vloeicoëfficiënt van zanden
 • Sonde voor de controle van chloride
 • Uitrusting voor de controle van het gehalte aan schelpen
 • Uitrusting voor de controle van volume massa en waterabsorptie
 • Dessiccatoren
 • Vacum kamer
 • Pers voor druk- en buigproeven
 • Zagen
 • Kernboor
 • Productie systeem van slijpplaatjes
 • Polarisering microscoop voor gesteenten en beton onderzoeken

Proeven op granulaten

Géo-Topics voert regelmatig de volgende proeven uit :


EN-933-1 Bepaling van de korrelverdeling

Deze proef bestaat uit de scheiding door middel van zeven vaan een materiaal in 7 zeefklassen van dalende afmetingen. De afmeting van de zeefopeningen en het aantal zeven worden gekozen naargelang het monster en de gevraagde nauwkeurigheid


EN-933-3 Bepaling van de vorm (vormindex)

Deze proef bestaat uit een dubbele zeving. Eerst door middelen van zeven wordt het monster in verschillende zeefklassen verdeeld. Elke klasse is daarna op baarzeven gezeefd. De verhouding geeft de vlakheidindex weer


EN-933-5 Bepaling van het percentage aan gebroken oppervlakten

Deze proef bestaat uit de scheiding van alluviale granulaten in half-gebroken, volledige gebroken, en de ronde korrels en dan de relatieve verhouding ervan bepalen.


EN-933-6 Bepaling van het vloei coëfficiënt van zanden

Deze proef bestaat uit de meting de tijd genomen voor een bepaald volume van zand om door een standaard conus door te vallen. De tijd geeft de hoekigheid van het zand weer


EN-933-9 Qualificatie van fijn deeltjes: Methyleenblauwtest

Methyleenblauw wordt toegevoegd aan een suspensie van fijne deeltjes. De adsorptie van de oplossing wordt nagezien met hulp van een test op filterpapier. De test geeft de argilositeit van de fijn deeltjes weer


EN-1097-3 Bepaling van de losgestorte volumemassa

De droge massa van granulaten die een gestandaardiseerde container invullen is gemeten. De losgestorte volume massa is berekend


EN-1097-5 Bepaling van het vochtgehalte in een droogkast

Drogen in een droogkast geeft het gehalte aan vrij water in een monster weer.


EN-1097-3 Bepaling van de reële volume massa en de waterabsorptie coëfficiënt

De reële volume massa wordt bepaald door de verhouding massa/volume. De massa wordt bepaald op een monsternaam met een gesatureerd droog oppervlak en na het drogen in een droogkast. Het volume wordt bepaald door het verplaatste watervolume in een pychnometer.


EN-1744-1 Bepaling van het gehalte aan oplosbaar chloride

De concentratie aan chloride van een oplossing is bepaald door middel van een methode gebaseerd op conductiviteit.


EN-1744-1 Bepaling van de aanwezigheid van organische stoffen

De aanwezigheid van organische stoffen wordt geschat naargelang de kleur opgenomen van een greep geschud in een natrium hydroxide oplossing.


NBN 11-208 Bepaling van het gehalte aan schelpen fragmente

Het gehalte aan schelpen wordt bepaald door middel van een zuur aantasting

Proeven op Natuursteen

Géo-Topics voert regelmatig de volgende proeven uit:

 

EN-1936 Bepaling van de reële en schijnbare volumemassa en totale open porositeit

Na droging tot constante massa, de zichtbare densiteit en de open porositeit zijn bepaald onder vacuüm en na saturatie onder dompeling.

 

EN-1926 Bepaling van de uniaxiale druksterkte

De proefstukken, na een eventuele oppervlakte behandeling zijn onder een pers geplaatst. Een uniforme en continue lading vindt plaat tot het breken.

 

EN 12407 Petrografische onderzoek

Het monster is macroscopisch beschreven en een slijpplaatje wordt onder polarisering microscoop gekeken.

 

EN-1936 Bepaling van waterabsorptie bij luchtdruk

Na droging tot constante massa, de proefstukken zijn aan luchtdruk onder water gedompeld. Waterabsorptie is bepaald door het verkrijgen van een gesatureerde constante massa

 

EN 12371 Bepaling van de weerstand tegen vorst

De weerstand tegen vorst wordt bepaald op basis van een korte  technische proef (Proef A) om het effet van vorst-dooi cyclussen op de prestaties; of voor een identificatie proef (Proef B).

 

EN 12372  Weerstand tegen buiging onder gecentreerde last

De méthode  bestaat uit het plaatsen van de proefstuk op twee rollen en onder een constante progressive last. De druksterkte wordt gemeten en de buig weerstand berekend.

 

EN 12755 Bepaling van de waterabsorptie onder luchtdruk

Na een droging tot constante massa, de proefstukken zijn gewogen en dan in water gedompeld onder atmosferische luchtdruk gedurende een bepaalde tijd.